• img

Künye Yapısal Çelik Konstrüksiyon

1986 yılından bugüne, yapı ve makina sektöründe endüstriyel tesisler, depo ve sundurma yapıları, alışveriş merkezleri, endüstriyel tanklar, makina ekipmanları başta olmak üzere çelik konstrüksiyon yapı sistemlerinin proje, imalat ve montaj süreçlerindeki bilgi, deneyim ve beceri 2011 yılında KÜNYE METAL markası altında birleşerek kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.

4000 m2 kapalı, 2000 m2 açık alanda kurulmuş olan tesisinde hizmet veren Künye Metal, aylık 600 tonluk üretim kapasitesine sahiptir.

Güncel olana yaraşır projelerle yapı ve makina sektörünün önemli bir bileşeni olan Künye Metal; insana, çevreye ve işine verdiği değerlerin toplamında kendini konumlandırmaktadır.

İnsan kaynağı, teknolojisi, kaliteden taviz vermeyen anlayışı ve iş güvenliği kriterleriyle sektörün liderlerinden olan Künye Metal; yapı ve makina sektöründe proje, planlama ve uygulamada kusursuzluk ilkesini benimsemiştir.

Çözüm ortaklarına sunduğu hizmet kalitesinin en önemli belirleyicilerinden olan insan faktörüne ve güncel teknoloji uygulamalarına gereken önemi veren Künye Metal, üstlendiği projelerin bütün süreçlerini tavizsiz kalite anlayışıyla teminat altına almaktadır.

  • img

Kalite Anlayışımız

• Tüm çalışanların katılımını teşvik etmek ve ilk ve her seferinde tüm işleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak

• Çalışanlarımızın sürekli gelişim, eğitim ve gelişim için takım ruhu ile birlikte çalıştığı dürüst, hoşgörülü ve sadık bir çalışma ortamı sağlamak

• Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı

• Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı

• Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi

• Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi

• En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi

• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

• Müşterilerimizin ve ilgili tarafların gereksinim ve beklentilerini gözeterek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almak

• Regülasyon ve standartlara uyumlu, sürdürülebilir ve güvenli ürün, çözüm ve hizmetleri sunmak

• İlgili risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmayı hedeflemek

• Uzun vadeli iş ortağı olarak gördüğümüz tedarikçilerimizle işbirliğimizi etik kurallar çerçevesinde karşılıklı güven ve kazanca dayalı olarak gerçekleştirmek

• Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, onları yetkilendirmek ve sürekli gelişimlerini desteklemek


  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img